Les Loutres et le Renard

编辑:家禽网互动百科 时间:2020-01-18 08:04:55
编辑 锁定
软件名称
Les Loutres et le Renard
软件平台
mobile
软件版本
1.0

Les Loutres et le Renard运行环境

编辑
支持Android 1.6

Les Loutres et le Renard应用类型

编辑
影音图像类软件

Les Loutres et le Renard应用介绍

编辑
两只小猫用网去河边捞鱼。在河边钓鱼的狐狸帮他们往上拉网。
  狐狸说“往上拉网我也尽了力,让我们把鱼平均分成3份,咱们每人分一份好不好”小猫把鱼数了数,共有10条。如果3人平均分,10÷3=31,不好平均呀。
  狡猾的狐狸说“这样吧,从我钓的鱼中拿2条放进去,然后再分。你们看怎么样”小猫同意了,12÷3=4(条)。现在每人分4条鱼。两只小猫拿起鱼。
词条标签:
手机软件